ProFound|Integrity|Audits

Onze Diensten

ProFound Integrity Audits is audit specialist op het gebied van integriteitswetgeving: de Wet ter Voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (Wwft), de Sanctiewet (SW), en de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt2018). ProFound heeft niet alleen ruime kennis van de wettelijke vereisten en toezichtregelgeving, maar beschikt tevens over de expertise om deze te vertalen naar de dagelijkse praktijk.

ProFound richt zich in haar dienstverlening op financiële instellingen zoals banken, betaaldienstverleners, beleggingsinstellingen, electronischgeldinstellingen en fund managers, en trustkantoren. De dienstverlening ziet op bijvoorbeeld het uitoefenen van de wettelijke auditverplichting en op bijzondere onderzoeken op het gebied van CDD, AML, transactiemonitoring en (de beheersing van) incidenten.

DIENSTEN

ProFound Integrity Audits kan u bijstaan bij:
WWFT EN WTT AUDITS & ONDERZOEKEN

Onze dienstverlening omvat:

  • het invullen van de wettelijk vereiste auditfunctie;
  • het uitvoeren van validatieonderzoeken;
  • het verrichten van bijzondere onderzoeken.

Invulling wettelijk vereiste audit functie

Financiële instellingen en trustkantoren dienen te zorgen voor een onafhankelijke en effectieve auditfunctie die toeziet op een integere en beheerste bedrijfsvoering.

De auditfunctie vormt de zogenaamde ‘third line of defense’. De auditfunctie vormt de tweede controle op de naleving van de wetgeving en de interne regels. Deze controle vindt achteraf plaats waarbij onder meer ook het functioneren van de compliancefunctie wordt beoordeeld. Hiermee kunt u aantonen dat u daadwerkelijk de effectiviteit controleert van uw organisatie-inrichting, uw bedrijfsprocessen en de compliance functie.

In de visie van ProFound betekent het vervullen van de auditfunctie meer dan het voldoen aan wettelijke vereisten. Wij streven er naar uw bedrijfsvoering nog effectiever te maken. Op deze wijze levert ProFound u extra toegevoegde waarde.

Wwft en Wtt validatieonderzoeken

ProFound kan een validatieonderzoek (nacontrole) verrichten wanneer u op een specifiek moment behoefte hebt aan een deskundig en onafhankelijk oordeel over uw integere bedrijfsvoering. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn bij:

  • de afronding van de periodieke dossierreviews;
  • een validatieonderzoek op aanwijzing van de toezichthouder zoals DNB of AFM, bijvoorbeeld in het kader van een hersteltraject.

ProFound kan in het kader van een validatieonderzoek ook de bijbehorende transactiemonitoring voor u beoordelen. Het onderzoek mondt uit in een rapport met een oordeel over de mate waarin de bedrijfsvoering voldoet aan de relevante wet- en regelgeving zoals de Wwft, de SW, en Wtt2018.

Bijzondere Wwft- en Wtt-onderzoeken

ProFound kan ook bijzondere onderzoeken voor u uitvoeren. Deze kunnen betrekking hebben op door de toezichthouders zoals DNB en AFM gehanteerde thema’s zoals transactiemonitoring en sanctiewetgeving. Ook kan ProFound u assisteren bij het identificeren van mogelijke tekortkomingen die gerelateerd zijn aan nieuw aangekondigde thema’s. Andere voorbeelden zijn het doen van onderzoek naar incidenten en de oorzaken van terugkerende non-compliance binnen uw organisatie.


PRESENTATIES & TRAININGEN

Presentaties & trainingen voor trustkantoren

Beide partners in ProFound treden geregeld op als spreker op symposia, congressen en themamiddagen waarbij actualiteiten en thema’s nader worden toegelicht aan de hand van aansprekende praktijkvoorbeelden.

ProFound kan een training verzorgen op uw werklocatie. Te denken valt aan onderwerpen als cliëntacceptatie, transactiemonitoring, Sanctiewet of actualiteiten.

Het kan gaan om een algemene training, maar indien gewenst kan deze ook specifiek voor uw instelling worden ontwikkeld. Bij een algemene training komen alle relevante onderdelen van het door u gekozen thema op hoofdlijnen aan de orde. Een specifieke training is een training die geheel op maat wordt samengesteld. Deze is dus aangepast aan de dagelijkse praktijk van uw organisatie.

Zowel Karin van Beekum als Arthur Sonneville verzorgen als (gast)docent verschillende cursussen bij opleidingsinstituten die zich richten op financiële instellingen of de trustsector. De cursussen betreffen verschillende onderwerpen uit het integriteittoezicht.


OVER PROFOUND

Het team van ProFound bestaat uit een accountant en een jurist, beiden met een fiscale achtergrond. De teamleden hebben jarenlang samengewerkt als toezichthouder op integriteitswetgevingsgebied bij De Nederlandsche Bank en zijn daardoor zeer goed op elkaar ingespeeld. De ervaring als toezichthouder gecombineerd met de ruimschootse audit ervaring van beiden bij financiële instellingen en trustkantoren, de gedegen kennis van de sector en de wens om deze kennis - onder meer middels trainingen en presentaties - over te brengen maakt het team van ProFound van toegevoegde waarde voor uw bedrijf.

Arthur Sonneville

Arthur Sonneville is registeraccountant en heeft een brede en relevante ervaring in de controlepraktijk. In de periode 1989 – 2001 was Arthur werkzaam bij de Belastingdienst Ondernemingen, waar hij als controlespecialist, en later als controlecoördinator, ruime ervaring heeft opgedaan met boekenonderzoeken bij diverse ondernemingen.

Daarna heeft Arthur 4 jaar gewerkt als Operational Auditor en Audit Manager bij de Interne Accountantsdienst (IAD) van een internationale zaken- en effectenbank. In de periode 2004 – 2016 is Arthur werkzaam geweest bij De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) als toezichthouder op het gebied van integriteitwetgeving. In die hoedanigheid is hij vanaf de invoering van de Wtt in 2004 nauw betrokken geweest bij de trustsector en het toezicht daarop onder meer als projectleider bij diverse thematische onderzoeken. Daarnaast heeft hij diverse Wwft integriteitonderzoeken uitgevoerd bij andere financiële instellingen zoals banken, verzekeraars en betaalinstellingen.

Sinds september 2016 is Arthur zelfstandig werkzaam als Wwft, SW en Wtt auditspecialist in de financiële sector op het gebied van integriteitswetgeving.

Karin van Beekum

Karin van Beekum is ruim 24 jaar werkzaam in de financial services sector. Zij is notarieel en fiscaal geschoold en is ACAMS gecertificeerd. Karin was in de periode 1998 – 2006 als international tax manager verbonden aan PwC Amsterdam en New York. In deze hoedanigheid adviseerde zij banken, verzekeraars en beleggings-ondernemingen op veelzijdig internationaal fiscaal terrein. In de periode 2006 – 2011 was Karin werkzaam als in-house fiscalist bij AEGON.

Van 2011 tot 2017 was zij werkzaam bij De Nederlandsche Bank (DNB) met als focus integriteitstoezicht. In deze hoedanigheid was zij onder meer als projectleider betrokken bij diverse thematische onderzoeken zoals C.V.-structuren en doelvennootschappen met buitenlandse branches. Overige facetten van het toezicht zoals geschiktheidstoetsingen van bestuurders, het onderhouden van contacten met ketenpartners (o.a. Belastingdienst, FIOD, OM en ministerie van Financiën, FIU), het adviseren op het terrein van beleid en wet- en regelgeving en de communicatie richting de sector behoorden tot het takenpakket. Daarnaast heeft Karin meegewerkt aan Wwft en SW -toezichtonderzoeken bij (groot)banken, verzekeraars en betaalinstellingen.

Sinds 2017 is zij werkzaam als externe integriteitsauditor voor financiële instellingen en trustkantoren. Karin is naast haar werkzaamheden bij Profound Integrity Audits als partner verbonden aan FECWise, welke trainingen aan financiële instellingen verzorgt.


CONTACT

Telefoon
Arthur Sonneville: +31 6 30 01 57 31
Karin van Beekum:+31 6 18 67 19 84
Email: info@profoundaudits.nl